George Graham

George Graham Ble født i Cumbreland i 1674 og kom etter hvert i urmakerlære hos Thomas Tompion. Han forlot imidlertid etter kort tid sin læremester og overgikk ham både i vitenskap og urmakeri. Han gjorde flere forbedringer og oppfinnelser på instrumentene til observatoriet i Greenwich.

Foruten å forbedre cylindergangen, oppfant også Graham den hvilegangen. Denne gangen bærer fortsatt hans navn, Grahamsgangen. Han fant også opp kvikksølvpendelen. Både Grahamsgangen og kvikksølvpendelen er ennå i dag noe av det beste vi har. Både Tompion og Graham (mester og lærling) ble begge begravd i Westminster Abbey i London. Graham døde den 16. november 1751.