Gerbert

Gerbert, senere kjent som pave Sylvester den andre, skal etter sigende være oppfinner av spindelgangen, omtrent år 1000. Det fortelles om ham at før han ble pave var han i et kloster i Tyskland. Og det skal være i dette klosteret at han lagde sin klokke, som gikk med lodd og var forsynt med spindelgang.

En samtidig skriver om han at han lagde en tidmåler i Magdeburg. Men i denne teksten brukes ordet horologium. Og dette ordet betegnet både mekaniske og ikke-mekaniske klokker. Det er derfor ikke mulig å si sikkert om det var Gerbert som lagde den første helt mekaniske tidmåler.

Ifølge andre notiser samt urkunder rundt omkring i Europa, er det mer sannsynlig at det første mekaniske ur kom til på siste halvdelen av 1200-tallet.