Thomas Earnshaw

Thomas Earnshaw (født 4. februar 1749, død 1. mars 1829) er en berømt engelsk urmaker som har gjort flere oppfinnelser og også endret Arnolds kronometergang.

Earnshaws gang, som ennå bærer hans navn, er grunnlaget for vår nåværende kronometergang. Hans utmerkede kronometre gjorde at han fikk en belønning på 3000 pund fra det engelske parlamentet (Board of Longitude) i 1805.