Polering av tapp

Når et urverk har gått i mange år, blir det slitasjer i blant annet ståltappene som går i lagrene i klokken. Ofte spenner jeg hjulene opp i dreiebenken, slik som jeg har gjort med dette hjulet.

Tappen på dette hjulet er først blitt slipt, slik at de store rillene i stålet forsvant. Deretter er ståltappen polert slik at stålet er blitt blankt.

Tappen på dette hjulet er først blitt slipt, slik at de store rillene i stålet forsvant. Deretter er ståltappen polert slik at stålet er blitt blankt.

En slik behnadling, der alle riller er fjernet, gjør at ståltappen får mindre friksjon når den går rundt i lageret. Man kan også si at jo blankere en ståltapp er, jo færre angrepspunkter er det på den, og jo lengre vil tappen vare før den igjen blir slitt.

Dette hjulet er igjen klar for innsats i en klokke som allerede har tjenestegjort i mange tiår.